Łužiski camp lětsa mobilny z wjacorymi stacijemi

srjeda, 24. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z čerwjenym bantom signalizuja tule aktiwisća łužiskeho campa, zo koncern LEAG hranicy překroča. Foto: Michael Helbig Z čerwjenym bantom signalizuja tule aktiwisća łužiskeho campa, zo koncern LEAG hranicy překroča. Foto: Michael Helbig

Choćebuz (SN/BŠe). Z blokadu před hłownym sydłom předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) w Choćebuzu chcychu zawčerawšim łužiski camp zahajić. Zašlahanja centrale přez policiju dla pak njemóžachu aktiwisća akciju tak přewjesć, kaž běchu planowali. Přiwšěm su njedaloko centrale LEAG z čerwjenym bantom znamjo sadźili a na te wašnje pokazali, zo předewzaće hranicy překroča. Hłowne žadanje protesta bě, zo ma so koncern jasnje k přichodej Wjelčanskeje brunicoweje jamy wuprajić. Dotal njeje to hišće konkretnje činił. Hakle w lěće 2020 chce LEAG plany wozjewić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND