Pytaja zaměrnje dźěłaćerjow

srjeda, 24. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W Kamjencu twaritej baterijowy zawod Accumotive zhromadnje ze swojim maćernym koncernom Daimler tuchwilu najmo dernišu twornju litiumo-inonowych baterijow Europy. Na póńdźelnym połoženju zakładneho kamjenja wobdźěli so nimo sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) a šefa Daimleroweho Dietera Zetsche tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU, wotlěwa) a wobhlada sej hižo wobstejacu produkciju w zawodźe. Mjez druhim měješe wona składnosć, z jednym z tuchwilu dwanaće wučomnikow porěčeć, kiž jej swoje nadawki rozłoži.  Foto: Janek Wowčer W Kamjencu twaritej baterijowy zawod Accumotive zhromadnje ze swojim maćernym koncernom Daimler tuchwilu najmo dernišu twornju litiumo-inonowych baterijow Europy. Na póńdźelnym połoženju zakładneho kamjenja wobdźěli so nimo sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) a šefa Daimleroweho Dietera Zetsche tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU, wotlěwa) a wobhlada sej hižo wobstejacu produkciju w zawodźe. Mjez druhim měješe wona składnosć, z jednym z tuchwilu dwanaće wučomnikow porěčeć, kiž jej swoje nadawki rozłoži. Foto: Janek Wowčer

Tež klětu chcedźa w Kamjenskej tworni baterijow młodostnych wukubłać

Kamjenc (SN/JaW). Twornja litiumo-inonowych baterijow Accumotive zaměrnje nowych dźěłaćerjow pyta. Hladajo na jeje tuchwilne rozšěrjenje z twarom dal­šeho zawodoweho dźěla z čimž pro­dukcisku pře­strjeń na něhdźe 80 000 m² zeštworja, w přichodnych lětach tež ličbu sobudźěłaćerjow w měsće wjac hač po­dwoja. „Hač do kónca dekady budźe Accumotive­ wjac hač tysac ludźom dźěłodawar“­, kaž firma wozjewi.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND