Nowa hala twornje je wuznaće za stejnišćo Němska

pjatk, 16. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na połoženju zakładneho kamjenja noweje hale Budyskeje twornje Bombardier staj so mjez druhim zwjazkowa ministerka za hospodarstwo Brigitte Zypries (3. wotl.) a jeje sakski kolega Martin Dulig (2. wotpr.) wobdźěliłoj.  Foto: Carmen Schumann Na połoženju zakładneho kamjenja noweje hale Budyskeje twornje Bombardier staj so mjez druhim zwjazkowa ministerka za hospodarstwo Brigitte Zypries (3. wotl.) a jeje sakski kolega Martin Dulig (2. wotpr.) wobdźěliłoj. Foto: Carmen Schumann

Kolegojo pózdnjeje słužby Budyskeho stejnišća koncerna Bombardier dožiwichu wčera w přitomnosći zwjazkoweje a sakskeje politiskeje prominency połoženje zakładneho kamjenja.

Budyšin (CS/SN). Zwjazkowa hospodarska ministerka Brigitte Zypries, sakski hospodarski minister Martin Dulig (wobaj SPD), serbska zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU), Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) a serbski zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) su wčera zhomadnje symboliski akt – połoženje zakładneho kamjenja noweje produkciskeje hale w Budyskim stejnišću Bombardier – přewjedli. Wosom milionow eurow inwestuje kanadiske předewzaće do nowotwara, kotrež budźe na městnje bywšeje hale O z 1930tych lět stać. Stary fundament, kotryž běchu rozbili, twori nětko zakładnu worštu noweje 8 100 kwadratnych metrow wulkeje produkciskeje hale. Dźěry za stołpy su hižo při­hotowane.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND