We Łužicy so na wjacorych blakach „pali“

srjeda, 21. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zwjazkowa hospodarska ministerka Brigitte Zypries (SPD, 3. wotlěwa) je zašły štwórtk Łužicu wopytała. W Hamorskim turistiskim centrumje rozmołwješe so prěnim społnomócnjenym dźěłarnistwa IG metal Janom Ottom (4.wotlěwa), předsydu zawodneje rady Budyskeho zawoda Bombardier Gerdom Kaczmarekom (5. wotlěwa), nawodu zawodneje rady Zhorjelskeho stejnišća Bombardiera Renéjom Straubu, ze sakskim hospodarskim ministrom Martinom Duligom (SPD,1. wotlěwa) a ze zapósłancom zwjazkoweho sejma Thomasom Jurkom (SPD, 2. wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke Zwjazkowa hospodarska ministerka Brigitte Zypries (SPD, 3. wotlěwa) je zašły štwórtk Łužicu wopytała. W Hamorskim turistiskim centrumje rozmołwješe so prěnim społnomócnjenym dźěłarnistwa IG metal Janom Ottom (4.wotlěwa), předsydu zawodneje rady Budyskeho zawoda Bombardier Gerdom Kaczmarekom (5. wotlěwa), nawodu zawodneje rady Zhorjelskeho stejnišća Bombardiera Renéjom Straubu, ze sakskim hospodarskim ministrom Martinom Duligom (SPD,1. wotlěwa) a ze zapósłancom zwjazkoweho sejma Thomasom Jurkom (SPD, 2. wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Zwjazkowa ministerka za hospodarstwo Brigitte Zypries sej wažne temy regiona wuwědomiła

Z alternatiwnym konceptom měł kanadiski koncern Bombardier stejnišći w Budyšinje a Zhorjelcu zdźeržeć, skrućić a za přichod zawěsćić. Hižo 19. meje wuprajichu so za to zastupjerjo dźěłarnistwa IG metal, dźěłopřijimarjow a dźěłodawarjow. „Nowa koncepcija spřećiwja so planam koncerna, po kotrychž ma so Zhorjelske stejnišćo zawrěć“, zdźěli prěni społnomócnjeny IG metal wuchodneje Sakskeje Jan Otto po rozmołwje ze zwjazkowej hospodarskej ministerku Brigittu Zypries (SPD), kotraž bě na přeprošenje zapósłanca zwjazkoweho sejma Thomasa Jurka (SPD) minjeny štwórtk do Łužicy přijěła. Mjez druhim wopyta wona Hamorsku milinarnju. Při Bjerwałdskim jězoru zhoni wo turistiskim koncepće. Nimo toho wobdźěli so na rozmołwje z Łužiskim kruhom. Połhodźinska debata ze zawodnymaj radomaj łužiskeju stejnišćow Bombardiera bě tuž jedyn z dalšich wažnych dypkow.

Strach wobsteji, zo Zhorjelski zawod zawru

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND