Dźeń a mjenje kontrolow

srjeda, 28. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłarnistwo kritizuje „składnostne wopyty“ cłownikow na twarnišćach

Drježdźany (SN/MkWj). Twarscy předewzaćeljo w Budyskim wokrjesu dyrbja dźeń a mjenje z tym ličić, zo cłownicy jich twarnišća přepruwuja. W cyłkownym wobłuku Drježdźanskeho hłowneho cłowneho zarjada­ su zastojnicy loni runje 388 twarskich zawodow kontrolowali. To je jědnaće procentow mjenje hač lěto do toho. Přirunujo z přepruwowanjemi, kotrež su hišće lěta 2014 přewjedli, je to samo 40procentowski spad, kaž industrijne dźěłarnistwo twar-ratarstwo-wobswět w nowinskej zdźělence informuje. Wuchodosakske industrijne dźěłarnistwo za twarstwo rěči w tym zwisku wo „njedostatkach při kontrolach“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND