Na dnje přichodneho jězora

wutora, 18. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na terenje něhdyšeje brunicoweje jamy Choćebuz-sewjer je wokomiknje hoberske twarnišćo: Tam ma nowy Wuchodny jězor z płoninu 1 900 hektarow nastać. Tuchwilu dumpery zemju woža, zo bychu přibrjóh skrućili. Klětu maja dźěła dokónčene być. Potom napjelnja jamu z wodu Sprjewje.  Foto: Michael Helbig Na terenje něhdyšeje brunicoweje jamy Choćebuz-sewjer je wokomiknje hoberske twarnišćo: Tam ma nowy Wuchodny jězor z płoninu 1 900 hektarow nastać. Tuchwilu dumpery zemju woža, zo bychu přibrjóh skrućili. Klětu maja dźěła dokónčene być. Potom napjelnja jamu z wodu Sprjewje. Foto: Michael Helbig

Nimale 10 000 ludźi na dźeń wotewrjeneho twarnišća přišło

Choćebuz (mih/SN). Tajku mjerwjeńcu w Janšojskej brunicowej jamje dołho wjace widźeli njeběchu. Bjez přestawki přiwjezechu tam transportne nakładne awta a ekstra skazane busy minjenu sobotu hosći, kotřiž běchu we wulkej ličbje na dźeń wotewrjeneho twarnišća k swjedźenišću přichwatali. Tam ma přichodnje nowy Wuchodny jězor nastać. Z płoninu 1 900 hektarow ma jězor na kromje Choćebuza jedyn z najwjetšich Braniborskeje być. Wopytowarjo zhonichu něštožkuli zajimaweho wo stawiznach něhdyšeje brunicoweje jamy Choćebuz-sewjer. Tež to, zo bě ju 23. decembra 2015 posledni ćah z brunicu wopušćił.

Wosebity powabk wopytowarjam bě, so takrjec na dno noweho jězora podać, kotrež je tuchwilu hišće suche. Tak dachu so mnozy při zachodźe swjedźenskeho stana fotografować, hdźež běchu sym­bolisku wodowu skalu stajili, kotraž skedźbnješe z 62,5 metrami na pozdźišu hłubokosć jězora.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND