Tójšto kritiskich prašenjow

póndźela, 24. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk chcył wužiwanje Sprjewinodołskeho jězora rjadować

Hamor (AK/SN). Sprjewinodołski jězor chcedźa zaměrnje dale wuwiwać. Tónle zaměr je, wjesnjanosta gmejny Sprjewiny doł, Manfred Heine (njestronjan) na minjenym posedźenju zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje hišće raz po­twjerdźił. Při tym wón kritizowaše, zo so dotalne prowizoriske formy wužiwanja dale njewuwiwaja. „Mamy mjeztym dźesać lět wodosport na jězoru. Wužiwarjo chcedźa, zo so tole doskónčnje zrjaduje“, sej Heine žadaše. Tak sej ludźo přeja, zo smědźa jězor wšědnje a nic jenož kónc tydźenja za wodosport wužiwać.

Dalši kritiski dypk je z wida Manfreda Heiny kolesowarska šćežka do Blunja. Ta drje je mjeztym do systema kolesowarskich pućikow zapřijata, wokomiknje pak za kolesowarjow dospołnje zawrjena. To samsne płaći za kolesowarsku šćežku z Bórkhamora do Sprjewineho doła. „Mamy ćeže, našim wobydlerjam po­srědkować, zo njesmědźa ju wužiwać.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND