Hosćencarjo wabja znowa ze žonopom

wutora, 01. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Melanie Jursch z Budyskeje bary „O’Conners“ so na předstejace žonopowe tydźenje wjeseli.  Foto: Carmen Schumann Melanie Jursch z Budyskeje bary „O’Conners“ so na předstejace žonopowe tydźenje wjeseli. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (SN/mwe). Štyrnaće Budyskich hosćencow a barow kaž tež dalšich lokalitow so tež lětsa na žonopowych tydźenjach sprjewineho města wobdźěli. Wot 15. awgusta hač k dnjej pomnika, 11. septembra, chcedźa tam najwšelakoriše jědźe ze žonopom, žonopowe lody kaž tež serbsku kulinarisku specialitu ze žonopom poskićeć. Organizator je znowa Budyske staroměšćanske towarstwo. Jeho rěčnik, mějićel hosćenca „K zaječemu róžkej“ Frank Haase, dźensa nowinarjam rjekny: „To je přinošk nas gastronomow, zo by hišće wjace turistow do města a Hornjeje Łužicy přijěło, so z Budyskim žonopom zeznajomiło a jón kupiło.“ A woprawdźe: Ličba tych přiběra, kotřiž žonopa a z nim zwjazanych žonopowych tydźenjow dla do našeho regiona přijědu. A to je zdobom jedna přičina, zo móžeš sej delikatesu po cyłej Němskej kupić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND