Wšitcy derje na powołanske žiwjenje přihotowani

wutora, 22. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Team wukubłarjow z wučomnikomaj Timom Uhlmannom a Christofom Pakoßnikom (3. a 4. wotlěwa) Foto: Jost Schmidtchen Team wukubłarjow z wučomnikomaj Timom Uhlmannom a Christofom Pakoßnikom (3. a 4. wotlěwa) Foto: Jost Schmidtchen

Wojerecy (JoS/SN). Towaršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je minjeny štwórtk na wuwjazanje wučomnikow přeprosyła. Wukubłanski nawoda Kai-Uwe Schollmeier dźakowaše so sobudźěłaćerjam GAF, zastupjerjam wukubłanskich předewzaćow a staršim za angažement. Bjez nich njeby wuspěšny wučomniski čas móžny był. „Wšitcy su kónčne pruwowanje wobstali“, Schollmeier hódnoćeše. Bywši wukubłar Frank Miersch pak dopomni tež na to, zo njebě w tymle lět­niku wučomnikow wšitko optimalnje běžało. Runje w prěnimaj lětomaj bě, tak wón to mjenowaše, stajna sinusowa linija­ spóznajomna. Hakle w třećim wukubłanskim lěće bě połoženje lěpše a konstantniše.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND