Za čłowjestwo wuznamne powołanje

póndźela, 28. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kerstin Lässig je fachowcam wuswědčenja přepodała. Foto: Andreas Kirschke Kerstin Lässig je fachowcam wuswědčenja přepodała. Foto: Andreas Kirschke

Pančicy-Kukow (AK/SN). Ratarstwo towaršnosć dźensa na najwšelakoriše wašnje zežiwja. Za to trjeba nuznje derje wukubłanych młodych fachowcow. Tole podšmórny nawodnica wobłuka kubłanja w sakskim krajnym zarjedźe za wobswět, ratarstwo a geologiju Kerstin Lässig minjeny pjatk na wuwjazanju wučomnikow zelenych powołanjow. 26 wotchadnikow cyłeho Budyskeho wokrjesa dósta na Čerwjenej žurli w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje swoje fachowe wuswědčenje. Regionalny burski zwjazk Budyšin-Kamjenc bě na to přeprosył. Młodostni su nětko ratarjo, skotarjo, fachowi dźěłaćerjo agrarneho serwisa kaž tež ratarscy pomocnicy. Tři lěta běchu so woni wukubłali.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND