Na sabotažu přihotowani być

wutora, 12. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wěstotna firma Symantec warnuje před škodowanjom milinarnjow

Berlin (dpa/SN/MiR). Hižo lěta zwěsćeja wěstotni eksperća wobstajne pospyty, runje we wobłuku kritiskeje infrastruktury kaž pola milinarnjow, přiběracu sabotažu. Hackerojo spytaja tuchwilu we wulkim stilu za to trěbne informacije zběrać. Mnohe lěta hižo wuskuša aktiwna skupina hackerow milinarnje w zapadnych krajach Europy, w USA kaž tež w Turkowskej, zo móhli je sabotować. Tole zwěsćeja eksperća na polu informaciskeje techniki. Hackeram dźe wo to, do kompjuteroweje techniki so zadobyć a informacije zběrać. Tole zdźěla firma za wěstotnu software Symantec. Hackerojo su so hižo do syće 20 ameriskich a šěsć turkowskich předewzaćow zadobyli. Dale słušachu k škodowanym dodawarjo milinowej branši w Šwicarskej. Tež milinarnje w Němskej, Nižozemskej a Belgiskej njewostachu wot wuskušowanja­ přelutowane. Wuspěšne nadběhi pak dotal zwěsćene njejsu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND