Nowa etapa w boju přećiwo brunej Sprjewi

štwórtk, 14. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Bruna woda Sprjewje při Młynskim spušćadle w Grodku  Foto: Jost Schmidtchen Bruna woda Sprjewje při Młynskim spušćadle w Grodku Foto: Jost Schmidtchen

Hdyž přeprosy Grodkowski wodowy a wotpłóčkowy zaměrowy zwjazk hromadźe z Grodkowskim regionalnym zwjazkom NABU z.t. sobotu, 16. septembra, na 9. dźeń škita wody a přirody do wodarnje w Słomjenju (Slamen), budźe to znowa krajnu mjezu přesahowace zarjadowanje. Zajimcy přijědu z Błótow runje tak kaž ze sakskich gmejnow podłu Sprjewje, tak ze Sprjewineho Doła. Ale tež w Budyšinje je zajim specifiskich fachowych wobłukow mjeztym budźeny. Lětsa tema „Kak dale z brunej Sprjewju“ raz na oficialnym dnjowym porjedźe njesteji, minjene měsacy njeje wona tak w zjawnosći stała. To pak jenož tam. Na městnje a ze stron Łužiskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wot lońšeho, jako přewjedźechu w Grodku poslednju wobydlersku zhromadźi­znu wo „brunej Sprjewi“, tójšto činja, zo bychu problem zežołtnjenja Sprjewje hižo při jeho nastaću do horšće dóstali.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND