Železnica twari nětko w Niskej

póndźela, 18. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tele dny su posledni wotrězk Delnjošleskeje magistrale wot Niskeje do Hórki twarić započeli. Wobydlerjo pak boja so wobchadneho chaosa, kaž bě nětko na forumje w Niskej zhonić.

Niska (CK/SN). Wot spočatka zymskeho jězbneho plana 9. decembra 2018 budźe w Niskej zaso wosobowy ćah jězdźić. Ulrich Mölke, zamołwity towaršnosće DB Netz AG za wutwar železniskeje čary wot Hórnikec přez Hórku hač k Nysowemu mostej do Pólskeje, zdźěli to minjeny štwórtk na wobydlerskim forumje w Niskej. Wosobowy wobchad běchu lěta 2010 zastajili. Wot toho časa so sakske město wo to prócuje, wosobowe ćahi zaso jězdźić dać. To pak budźe jenož móžno we wobłuku wulkoprojekta w pan­europskim kolijowobchadnym koridorje z Němskeje přez Pólsku na Ukrainu. Zwisk nětko dwukolijowje wutwarjeja a elektrifikuja, tak zo budźe tam spěšnosć 160 km/h we wosobowym a 100 km/h w nakładowym wobchadźe móžna. „Regionalnu železnicu samu njeby nichtó aktiwizował. Za to běchu ličby za- a wulězenja přesnadne“, Ulrich Mölke rozłoži.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND