Transferne mytoza klětu wupisane

póndźela, 25. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zły Komorow (SN/BŠe). Hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) je nětko w Złym Komorowje nowe wubědźowanske lěto za Łužiske wědomostne transferne myto (LWTP) zahajiła. Tak pytaja wurjadne kooperaciske projekty mjez łužiskimi předewzaćemi a wědomostnymi zarjadnišćemi. Myto, kotrež spožča mjeztym sedmy raz, je z cyłkownje 10 000 eurami wupisane. Hač do 31. januara smědźa so zajimcy pola WiL přizjewić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND