Swinjacej mrětwje zadźěwać

štwórtk, 05. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Budyskim wokrjesu dotal žane pady strašneho wirusa znate njejsu

Budyšin (SN/mwe). Němska dotal wot afriskeje swinjaceje mrětwy (ASP) potrjechena njeje. Tuž tež w Budyskim wo­krjesu naprawy přećiwo ASP – wulce natykliwej wirusowej chorosći domjacych a dźiwich swini – předwidźane njejsu.

Kak spěšnje pak móže so wirus po zdaću přez pućowanski wobchad wupřestrěwać, izolowanski pad w Čěskej pokazuje. Tam su w Zlínskim kraju – něhdźe 300 kilometrow wot Budyšina zdalenym – afrisku swinjacu mrětwu zwěsćili. We wjace hač 70 padach su mrětwu pola dźiwich­ swini dopokazali. Domjace swinje dotal potrjechene njejsu. Wšelake areale su tam z elektriskim płotom zašlahali. Z dalšim wupřestrěwanjom mrětwy w Čěskej pak wobsteji wjetši strach, zo móhła so tež do Němskeje dóstać. Wudyrjenje ASP pola nas by enormne hospodarske sćěhi měło. Dyrbjeli swinje po tysacach morić a chlěwy zawrěć. Tež wikowanje ze swinjemi a swinjacym mjasom by zakazane było. Za čłowjeka wšak tale chorosć strašna njeje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND