Najlěpše koncepty nominowane

pjatk, 10. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Koncepty sydom młodych předewzaćow je jury za lětušej Myto a Wosebite myto łužiskich załožerjow eksistency (LEX) nominowała. Mjez nimi stej Běłowodźanski a Slepjanski zawod. Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) je nominowanych srjedu w Choćebuzu předstajiła. Štó z nich móže so na tajke myto wjeselić, wozjewi WiL 30. nowembra.

Choćebuz (SN/at). André Böhme chce dźěći bóle za sportowanje we wodźe zahorić. Tohodla rozšěri wón swoju wot lěta 2014 wobstejacu wodoskijowu připrawu „Wake and Beach“ na Brězowskim jězoru wo tak mjenowany akwapark. Hižo klětu ma rozšěrjeny poskitk zajimcow a wosebje tež nowy publikum přiwabić. „Akwapark wopřijima nadute elementy, kaž stej to trampolin abo suwadło, zo bychu wosebje dźěći a njepłuwarjo so we wodźe hibali“, rjekny Serbskim Nowinam w Krušwicy bydlacy předewzaćel. Z konceptom, rozšěrić dotalnu wodoskijowu připrawu, požada so Böhme we wubědźowanju wo najlěpši předewzaćelski koncept 2017 a je nětko jedyn z nominowanych.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND