Dźe wo wjele wjace hač wo Čertowy kamjeń

štwórtk, 16. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nasypnišćo Plusnikečanskeje zornowcoweje skały firmy ProStein ma hač na 40 metrow rozrosć. To nochce sej wobydlerska iniciatiwa lubić dać.  Foto: Uwe Soeder Nasypnišćo Plusnikečanskeje zornowcoweje skały firmy ProStein ma hač na 40 metrow rozrosć. To nochce sej wobydlerska iniciatiwa lubić dać. Foto: Uwe Soeder

Njeměr knježi mjez Budyšinkom a Plusnikecami. Nimale 700 wobydlerjow wokolnych wsow je peticiju Sakskemu krajnemu sejmej podpisało, wobydlersku iniciatiwu běchu hakle nalěto załožili. Wina na tym, tak praja, je zornowcowe předewzaće ProStein, kotrež tamnišu skału wobhospodarja. Plusnikečanska skała bě hač do 1990tych lět jedna z mnohich mjeńšich we Łužicy, doniž ju w lětomaj 2004 a 2005 njerozšěrichu, a wona přeńdźe na produkciju drobnje mlěteho zornowca.

Protest pak njezběha so jenož w Malešanskej gmejnje. Wšako dźe wo wjele wjace, dźe wo wohroženje strowoty přez drobny proch mlěteho granita, wo wobškodźenje domskich blisko skały, wo mócne rozbuchnjenja, wo transportne problemy přez wulkonakładne awta runje tak kaž wo ničenje krajiny. A wosrjedź njeje knježi strach wo tak mjenowany Čertowy kamjen, přirodny a stawizniski pomnik.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND