Nowe wudźěłki z chrěnom

štwórtk, 23. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Lubnjow (dpa). Žně chrěna w Błótach su zahajene. Dokelž tule zeleninu priwatnym domjacnosćam w regionje lědma předawaja, rozmysluja předźěłanske zawody wo nowych produktach, zo bychu hinaše cilowe skupiny docpěli. Woni trochuja, zo je hišće dosć móžnosćow za nišowy wudźěłk.

Přez lěta hižo maja chrěnowe žně w Błótach stabilny niwow, a wuhlady za lětušu­ sezonu su tež zaso dobre. Tole rozprawjeja­ plahowarjo a jedyn pře­dźěłanski zawod składnostnje oficial­neho zahajenja žnjow. Plahowanska přestrjeń chrěna je so wo něšto hektarow na nětko 16 hektarow w Błótach pomjeń­šiła. Nimale kóžde lěto so wona měnja, přeco zaso su chabłanja, zasadnje pak plahowanje stabilne wostawa. W Błótach z toho wu­chadźeja, zo w tejle sezonje 240 tonow korjenjoweje zeleniny dom­chowaja.

Nježněja wšitko naraz, ale w dwěmaj wotrězkomaj – nětko a hišće raz nalěto. Přez zymu wužiwaja pódu takrjec jako chłódźak, zo móhli chrěn dlěje čerstwy předźěłać. Tak sej předawanske zawody kóšty składowanja lutuja. Nimo toho je składowanska kwalita w pódźe po informacijach předźěłarjow najlěpša.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND