Móžnosće wukubłanja rozłožili

srjeda, 20. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Franziska Biallas z předewzaća Omexom rozłožuje tule Grodkowskim šulerjam, kotre móžnosće wukubłanja su w Budyskej wotnožce firmy. Dohromady je so 20 zawodow na dnju wotewrjenych duri we Wojerecach předstajiło.  Foto: Jost Schmidtchen Franziska Biallas z předewzaća Omexom rozłožuje tule Grodkowskim šulerjam, kotre móžnosće wukubłanja su w Budyskej wotnožce firmy. Dohromady je so 20 zawodow na dnju wotewrjenych duri we Wojerecach předstajiło. Foto: Jost Schmidtchen

Za dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ běchu so zarjadowarjo wjetšeho wothłosa nadźijeli, předewšěm z města samoho.

Wojerecy (JoS/SN). Nawabić nowych wučomnikow­ bě hłowny zaměr njedawneho dnja wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ. Towaršnosć za dale- a wukubłanje (GAF) poskića tam 40 do 50 wukubłanskich městnow, rozłoži wukubłanski nawoda Kai-Uwe Schollmeier. Nimo moderneho wukubłanišća rozkładźechu jednotliwe powołanja, kaž su to na přikład elektronikar, zawodowy technikar, industrijny mechanikar a mechatronikar. Wšitke powołanja hodźa so tohorunja za technisce zajimowane holcy. Dohromady zmóžnja GAF wukubłanje w 14 wšelakich powołanjach.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND