Bursa nawrótnikow wuspěšna poručenje

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Lukaš Kolca (naprawo) chce so po studiju w Kamjenicy do Łužicy wróćić. Rodźeny Radworčan je so wčera na bursy nawrótnikow w Budyskim krajnoradnym zarjedźe za móžnymi dźěłodawarjemi rozhladował. Tule rozmołwja so wón z Henryjom Sauerom z Lehmannec firmy za zhotowjenje preciznych gratow w Małej Boršći (Kleinförstchen).  Foto: Carmen Schumann Lukaš Kolca (naprawo) chce so po studiju w Kamjenicy do Łužicy wróćić. Rodźeny Radworčan je so wčera na bursy nawrótnikow w Budyskim krajnoradnym zarjedźe za móžnymi dźěłodawarjemi rozhladował. Tule rozmołwja so wón z Henryjom Sauerom z Lehmannec firmy za zhotowjenje preciznych gratow w Małej Boršći (Kleinförstchen). Foto: Carmen Schumann

74 předewzaćow so wčera w Budyšinje předstajiło

Budyšin (CS/SN). Dny mjez hodami a nowym lětom mnozy, kotřiž su do cuzby ćahnyli, swoju domiznu, přiwuznych a přećelow wopytuja. Mnozy noša so zdobom z mysličku, so cyle nawróćić. Za to­ pak trjebaja powołanski zakład.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND