Móža fleksibelnje na wiki reagować

pjatk, 05. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Změna k wobnowjomnym energijam w Němskej derje postupuje. Loni su wódne a wětřikowe připrawy něhdźe 154 kilowattowych hodźin miliny produkowali,­ štož je pjećina wjace hač w lěće 2016.

Budyšin/Choćebuz (SN/BŠe). Wětřika minjenych tydźenjow a dnjow dla su wětrniki wosebje wjele miliny produkowali, štož ma konsekwency za łužiske brunicowe milinarnje. „Hladajo na zwyšenje produkcije wobnowjomnych energijow wokoło hodownych swjatych dnjow a runočasnje jasnje mjenje trěbneje miliny za přetrjebarjow a industriju smy wukony našich štyrjoch milinarnjow w Janšojcach, Čornej Pumpje, Hamoru­ a Lippendorfje wo 25 procentow pomjeńšili“, informowaše nětko nawoda­ předsydstwa koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) Hubertus Altmann.

Mjez hodami a Nowym lětom bě koncern swoje milinarnje wjacekróć horje a zaso dele regulował, zo bychu přetrjebarjo stajnje dosć z milinu zastarani byli. Tež na wichor Burglind, kotryž je za­wčerawšim w Němskej howrił a so wo wyše wukony wětrnikow postarał, mó­žeše LEAG jara fleksibelnje reagować a stabilitu w milinowej syći zawěsćić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND