Chinski inwestor zasydlenje we Łužicy wotprajił

srjeda, 10. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rózbork (SN). Wulka bě loni zahoritosć, zo chce chinski inwestor na arealu lětanišća w Rózborku zawod za elektrowozydła twarić. Nětko zdźěli Zhorjelski krajnoradny zarjad, zo njejsu měsacy trajace jednanja wuspěšne byli. Chinski awtomobilowy dodawar Beijing WKW Automotive wzda so zasydlenja a miliardoweje inwesticije. Kaž ze zdźělenki krajnoradneho zarjada wuchadźa, předewzaće předwidźanu ležownosć njekupi, dokelž je jemu 250 hektarow přemało.

Dokelž mějachu na přestrjeni lětanišća instalowane woltaikowe připrawy wostać, bě wokrjes poskićił płoniny za dalši wutwar a za potencielne doda­wanske zawody powjetšić. Loni 13. decembra su chinskemu inwestorej móžne rozšěrjenje dalši raz w Drježdźanach rozłožili. Ke konkretnemu připrajenju nastupajo kupny wotpohlad inwestora pak njeje bohužel wjace dóšło, wokrjesne zarjadnistwo wobžaruje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND