Z rumowanjom započeli poručenje

štwórtk, 25. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wichor „Friederike“ na mokrych blakach wjele štomow wuwróćił

Budyšin (SN/at). Tydźeń po wichorje „Friederike“ su w lěsach dwurěčnych kónčin Budyskeho a Zhorjelskeho wo­krjesa započeli spowalane štomy rumować. Po „Herwarće“ loni nazymu je region znowa ćežko potrjecheny. Na to skedźbnja tež biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty. We wobłuku jeho přisłušnosće je předewšěm priwatny lěs wulke škody poćerpjeł. Najwjetše zwěsćeja w lěsnistwowymaj rewěromaj Minakał a Hermanecy.

Cyłkowne mnóstwo wobškodźeneho drjewa pomjenujetaj nawodaj rewěrow Holm Berger a Kathrin Riemer tuchwilu z 15 000 do 20 000 kósnymi metrami. „Mnohe štomy su wuwróćene abo złamane“, wonaj rozprawjataj. Najebać wulku škodu su we wobłuku biosferoweho rezerwata wšitke lěsy přistupne. W zajimje swójskeje wěstoty pak njeměli ludźo tam přichodne dny při­wšěm hić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND