Knihi ze sortimenta wzali poručenje

pjatk, 09. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Laura Schmidt: Hósć liči z darmotnymi ćišćanymi wudźěłkami

Wojerecy (SN/mwe). „Minjene lěta mějachmy literaturu Ludoweho nakładnistwa Domowina we wulkim wob­jimje w sortimenće. Na zakładźe lokalneje změny Wojerowskeje turistiskeje informacije a lěta trajaceho snadneho naprašowanja smy literaturu ze sortimenta wzali“, zdźěli Laura Schmidt, wjednica turistiskeje informacije Łužiska jězorina na naprašowanje SN. Tole nam we wotrjedźe za rozšěrjenje w serbskim nakładnistwje w Budyšinje wobkrućichu a dodachu, zo běchu ze stron Wojerowskeje turistiskeje informacije před lětom zrěčenje jednostronsce wupowědźili, dźakujo so wuraznje za wjelelětne spomóžne zhromadne dźěło z LND. „Rady při wotpowědnym naprašowanju a při sezonalnje wotwisnych a so hodźacych produktach literaturu nakładnistwa zaso do sortimenta wozmjemy. Nazhonjenja minjenych lět pak pokazuja, zo přeje sej hósć darmotne ćišćane wudźěłki. Wón pyta městnosće, hdźež móže serbske žiwjenje a jeho wosebitosće dźensa hišće dožiwić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND