„Situacija je za wšěch wobćežna“

štwórtk, 01. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Influenca je w Němskej swój wjeršk docpěła. 136 ludźi je dotal po cyłym Zwjazku na sćěhi chorosće zemrěło, a kónc schorjenjow njeje wotwidźomny. Tež chorownje w Budyskim wokrjesu mjeztym wjacorych pacientow ­influency dla lěkuja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND