Łužica trjeba jasne směrnicy poručenje

wutora, 06. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Sydom milionow eurow dóstanje dźěłarnička přichoda hač do lěta 2020

Zhorjelc (AK/SN). Łužica trjeba za přichod jasne hospodarske a industrijnopolitiske směrnicy. Wona trjeba dołhodobne a zawjazowace projekty. Tole zdźěłać je sej „dźěłarnička přichoda Łužicy“ hač do lěta 2020 předewzała. „Chcemy profil regiona zesylnić“, rjekny Heike Zettwitz, decernentka za wobswět, twarski dohlad, lěs­nistwo a wuwiće Zhorjelskeho wokrjesa na wčerawšim zahajenskim zarjadowanju w Zhorjelcu. Jako najwažniše ćežišća mjenowaše wona energijowu eficiencu, mobilitu a digitalizaciju kaž tež škit zwěriny a turizm. Nimo toho ma perspektiwy regionalneho wuwića a spěchowanje předewzaćow hladajo na zwoprawdźenje nowych idejow za přewšo wažne.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND