Dobre znamki na wuswědčenju wažne za wukubłanske městno poručenje

štwórtk, 08. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W aktiwnym dźělu Kamjenskich powołanskich wikow móžachu so młodostni wo wšelakich rjemjeslniskich powołanjach wobhonić. Paul Keul (wotprawa) z Kamjenskeho powołanskehošulskeho centruma je Lucasej Stallerscheckej z Wojerec pomhał drjewjanu lutowarničku zhotowić.  Foto: Bianka Šeferowa W aktiwnym dźělu Kamjenskich powołanskich wikow móžachu so młodostni wo wšelakich rjemjeslniskich powołanjach wobhonić. Paul Keul (wotprawa) z Kamjenskeho powołanskehošulskeho centruma je Lucasej Stallerscheckej z Wojerec pomhał drjewjanu lutowarničku zhotowić. Foto: Bianka Šeferowa

Wjac hač 80 wustajerjow je so na wčerawšich powołanskich wikach w Kamjencu wobdźěliło. Šulerjam, kotřiž hišće­ žane powołanske předstawy nimaja, skićachu wone potajkim dobru składnosć něšto nańć.

Kamjenc (SN/BŠe). Kóždy ma so po šuli za jedne powołanje rozsudźić. A byrnjež tendenca tajka była, zo móža sej młodostni powołanje z bohateho poskitka wupytać, su docpěte znamki na wuswědčenju jara wažne. To potwjerdźi wčera mjez druhim Kordula Pinkwart z Budyskeho stejnišća předewzaća Bombardier. „Poskićamy wučomnikam zajimawe a kompleksne powołanje mechatronikarja. Wužadanja su přiwšěm wulke a chcemy, zo wučomnicy wukubłanje wuspěšnje złoža. Zdobom je wukubłanje w našim zawodźe wulkotna šansa pozdźišo tež pola nas dźěłać móc, wšako chcemy wuwučenych po zakónčenju přewzać“, wuswětli sobudźěłaćerka personalneho wotrjada a zamołwita za wučomnikow. Zdobom Bombardier z tym wabi, zo płaći wučomnikam mzdu po tarifje. Tuchwilu wukubłuje so w Budyšinje 32 młodostnych, někotři z nich na fachowca za składowansku logistiku.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND