Tež Serbja tema na wikach ITB byli

wutora, 20. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hornja Łužica je jedna z najmnohotnišich dowolowych regionow Němskeje. Wo tym móžachu so wopytowarjo njedawneje Mjezynarodneje turistiskeje přehladki w Berlinje přeswědčić. Tradicije a nałožki Serbow běchu tam tohorunja tema.

Budyšin (SN/BŠe). Dobre hospodarske połoženje w Němskej stara so wo dobru naladu mjez ludźimi. Znajmjeńša začuwachu to zarjadowarjo lětušeje Mjezynarodneje turistiskeje přehladki (ITB) w Berlinje. Hladajo na 110 000 fachowych a dalšich 60 000 priwatnych wopytowarjow běchu organizatorojo z ličbu a wothłosom přewšo spokojom.

W sakskej hali prezentowaše so mjez druhim Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO). Sobu we wačoku měješe hnydom tři nowe tematiske turistiske wudźěłki – Kulturnowotkrywanski kraj, Dźěćaca dožiwjenska krajina a dźiwowpołna kónčina. Wosebity wjeršk wikow bě spožčenje myta Złotych měšćanskich wrotow. We wubědźowanju docpě imageowy film hornjołužiskeho zwjazka šesćiměstow z mjenom „Wotkrywanske města w Hornjej Łužicy“ druhe městno w kategoriji region.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND