Zhorjelski zawod wostanje

srjeda, 09. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (SN/BŠe). Dwělomne zawrěće zawoda Siemens w Zhorjelcu je doskónčnje z blida. W nocy na wutoru dojed­nachu so nawodnistwo předewzaća, cyłkowna zawodna rada a dźěłarnistwo IG metal na wotpowědne zrěčenje, stejnišćo zachować. Dojednanje twori nětko zakład za přichodne jednanja, kotrež měli so bórze zahajić a hač do 30. septembra zakónčene być.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND