Měli sej žiwidła bóle česćić poručenje

pjatk, 01. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju mloka, kotryž so dźensa jako cyłosakske zarjadowanje w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće, wotmě, móžachu dopołdnja tež šulerjow w žiwidłowym zawodźe witać. Tam su jim na šěsć stacijach pokazali, što wšo k tomu słuša, zo bychmy słódne družiny twarožka na pomazce měli. Na zahajenje zarjadowanja přijěł, je tohorunja sakski statny sekretar ministerstwa za wobswět a ratarstwo dr. Frank Pfeil.  Foto: Gernot Menzel Na dnju mloka, kotryž so dźensa jako cyłosakske zarjadowanje w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće, wotmě, móžachu dopołdnja tež šulerjow w žiwidłowym zawodźe witać. Tam su jim na šěsć stacijach pokazali, što wšo k tomu słuša, zo bychmy słódne družiny twarožka na pomazce měli. Na zahajenje zarjadowanja přijěł, je tohorunja sakski statny sekretar ministerstwa za wobswět a ratarstwo dr. Frank Pfeil. Foto: Gernot Menzel

W Krabatowym mlokowym swěće zajimcow rady po zawodźe wodźa

Budyšin (SN/mwe). W Europskej uniji chcedźa so z nowymi, hišće krućišimi předpisami pod napismom „Food De­fense – produkciski škit“ a „Food Safety – wěstota žiwidłow“ wo sylnišu kontrolu hygieny při produkciji žiwidłow starać.

Što to za Budyski wokrjes rěka? Na naprašowanje Serbskich Nowin Gernot Schwei­tzer z nowinarskeho běrowa kraj­norad­ne­ho zarjada zdźěli, „zo su žiwidłowi předewzaćeljo zawjazani, móžne strachi nastupajo škit produkcije spóznać, analyzować a dočasne naprawy přewjesć.“

Runje z teje přičiny, dokelž njemóžachu tutón škit zawěsćić, je Korchec mja­sowa a kołbasowa fabrika w Radebergu hižo w lěce 2016 hač do dźensnišeho swoje­ zjawne wodźenja po produkciskich rumnosćach zastajiła. „Hłowna přičina je, zo njejsu wobhladanja po certifikaće ISS pola nas hižo móžne“, wottam rěka.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND