Bjez komunikacije onjeńdźe poručenje

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Srjedźostawski dźeń předewzaćam puće do přichoda pokazał

Biskopicy (SN/BŠe). Komunikaciju spěchować – syće tworić a pěstować –, to bě jedne z hłownych hesłow zeńdźenja zastupjerjow srjedźneho stawa wčera w Biskopicach. Kóžde lěto organizuje Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźneho stawa (BVMW) srjedźostawski dźeń, lětsa mjeztym 18. raz. Nimo indiwidualneje komunikacije organizowachu zamołwići tež tónkróć zaso tak mjenowanu speedconnection. Tu móžachu so wobdźělnicy z jednotliwymi zawodami zeznajomić. ,,To bě jara zajimawe, wšako je wužadanje, w běhu někotrych mjeńšin swoje přede­wzaće předstajić“, rozprawješe firmownik Michał Šnajder z Pančic-Kukowa, kiž ma swójski zawod róštytwara. Prěni raz so wón wčera na srjedźostawskim dnju wobdźěli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND