Fuzija wotnožkow so derje wuskutkuje poručenje

srjeda, 20. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Ludowa banka swoju bilancu wozjewiła

Budyšin (SN/BŠe). Lěto 2017 bě za Lu­dowu banku Drježdźany-Budyšin přewšo wuspěšne. To wuchadźa z bilancy, kotruž je pjenježny institut nětko předpołožił. „Zo móžemy z wulkej zahoritosću na wob­chodniske lěto zhladować, je přede­wšěm přičina poradźeneje fuzije Drjež­dźanskeje wotnožki z Budyskej“, zdźěli nawoda předsydstwa Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin Thomas Müller. Doskónčnje zjednoćiłoj stej so wotnožce 4. awgusta 2017, čehoždla bě lěto jara na­pja­te. Zastupjerjo wobeju domow běchu fuziji tehdy bjez spřećiwjenja přihłosowali. „Začuwamy to jako dowěru do našeho noweho strategiskeho wu­směrje­nja. Zaměr dźě je, bankowe wobchodnistwo za naš region do přichoda zawěsćić“, nawoda předsydstwa rozłoži.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND