Manufaktura swětłownja Łužicy

štwórtk, 28. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dołho běchu procesy zhotowjenja wosebiteje škleńcy tajne. Dale a bóle pak zawod w Cersku tež zjawnosći swoje durje wotwěra, štož ma wězo swoju přičinu. Předewzaće pyta nowych wučomnikow a skići cyły spektrum powołanjow. Wo tym móža so zajimcy mjez druhim na dnju wotewrjenych duri 2. septembra přeswědčić. Jost Schmidtchen Dołho běchu procesy zhotowjenja wosebiteje škleńcy tajne. Dale a bóle pak zawod w Cersku tež zjawnosći swoje durje wotwěra, štož ma wězo swoju přičinu. Předewzaće pyta nowych wučomnikow a skići cyły spektrum powołanjow. Wo tym móža so zajimcy mjez druhim na dnju wotewrjenych duri 2. septembra přeswědčić. Jost Schmidtchen

Industrijne předewzaće w Cersku zhotowja škleńcu za fotowoltaikowe připrawy

Škleńcowa manufaktura Branibor­ska tzwr so dale a bóle zjawnosći wotwěra. Njedawno je Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźo­­staw­skeho hospodarstwa k rozmołwnemu kołu z jedna­ćelom manufaktury Torstenom Schroeterom přeprosyło. Wón dopo­minaše na wuwiće industrijnišća a předstaji dźensniši produkciski profil předewzaća.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) We wječornych hodźinach 13. awgusta 2007 su poslednju wuškrěwansku wanju w dobje koncerna Samsung Corning wotpušćili.
dalši wobraz (2) Jednaćel škleńcoweje manufaktury Torsten Schroeter
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND