Stejnišćo wobstajnje zawěsćić

wutora, 03. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Předewzaće itelligence zhladuje na 20lětne wobstaće

Budyšin (SN/BŠe). Po wotewrjenju noweho ličenskeho centruma loni ma koncern itelligence na Budyskim stejnišću znowa přičinu swjećić. Zawčerawšim zhladowaše předewzaće na 20 lět wobstaća. Zajutřišim změja sobudźěłaćerjo přiležnosć, ze swjedźenjom na minjenej lětdźesatkaj zhladować. „Budyšin je naše najwjetše stejnišćo we wobłuku digitalneho managementa Managed Cloud. Inwestujemy dale do aktraktiwneho rozrisanja za wužiwarjow našich posłužbow po cyłym swěće“, zdźěla nawoda předsydstwa itelligence AG Norbert Rotter. Region skići za to najlěpše wuměnjenja, předewšěm hladajo na zarjadnistwo, politiku, infrastrukturu a zdobywanje fachowcow. Hač do dźensnišeho dóstawa koncern wot města Budyšina wulku podpěru w zwisku z hospodarskim spěchowanjom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND