Priorita projektow postajena

štwórtk, 05. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy modelowy projekt sakskeho mini­sterstwa za nutřkowne naležnosće móhł přetwar a saněrowanje twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje podpěrać.

Zhorjelc (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk je so jednohłósnje za požadanje wo prioritne projekty w zwisku z namołwu sakskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće wuprajił. To płaći za modelowy projekt k regionalnemu wuwiću a polěpšenju zhromadneho dźěła komunow. „Přidatny spěchowanski program je za inwesticije předwidźany“, wujasni sobudźěłaćer regionalneho planowanskeho zwjazka Thomas Brade. Termin přizjewjenja bě 30. junij. Dźeń do toho je zwjazk wo projektach wu­radźował. Wob lěto maja 500 000 eurow k dispoziciji. Cyłkownje je to hač do lěta 2020 potajkim 1,5 milionow eurow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND