Chcedźa kanal klětu wotewrěć

pjatk, 13. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa Wjes (AK/SN). Borboriny kanal jako­ zwisk mjez Lejnjanskim a Parcowskim jězorom chcedźa klětu za łódźnistwo wotewrěć. To rjekny jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Daniel Just wčera na zhromadźiznje zwjazka w Nowej Wsy. „Wot nalěta hač do septem­bra Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) trěbne twarske naprawy zwoprawdźa. K techniskemu a wobchadnemu wuhoto­wanju kanala słušeja mjez druhim móžnosće zastawanja a čakanja za łódźe“, jednaćel wujasni. Hakle po twarskich naprawach móže Drježdźanska krajna direkcija jako zamołwity zarjad kanal za wodoprawniske za wužiwanje přizwolić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND