Wotedawaja wodu do rěkow poručenje

póndźela, 30. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
To njeje někajki pěskowy pućik wosrjedź trawy, ale suchi wotrězk Čorneho Halštrowa minjeny štwórtk blisko spušćadła při zwjazkowej dróze 96 na kromje Złeho Komorowa do směra na Saksku widźane. Na dnje rěčnišća sy zahinjene rybički runje tak namakał kaž mušle.  Foto: LMBV/dr. Uwe Steinhuber To njeje někajki pěskowy pućik wosrjedź trawy, ale suchi wotrězk Čorneho Halštrowa minjeny štwórtk blisko spušćadła při zwjazkowej dróze 96 na kromje Złeho Komorowa do směra na Saksku widźane. Na dnje rěčnišća sy zahinjene rybički runje tak namakał kaž mušle. Foto: LMBV/dr. Uwe Steinhuber

Pjelnjenska centrala LMBV wukonja horcoty dla cyle nowy nadawk

Budyšin/Zły Komorow (SN/at). Łužica pod horcotu stona. Jutře a srjedu mamy so na temperatury hač do 35 stopnjow nastajić. Drohotne kubło je w tajkej situaciji woda. W mnohich wotrězkach łužiskich rěkow pak pokazuja pegle niłku wodu, na někotrych městnach samo hišće mjenje. Na přikład bě pegel Klóšterskeje wody w Šunowje dźensa rano 16 centimetrow, tón Čorneho Halštrowa pola Noweje Łuki 33 centimetrow. Tež w Čornym Šepcu južnje Hamora njeje połoženje hinaše. Pegle su stabilne, njejsu minjene dny dale woteběrali.

Z Budyskeho spjateho jězora wotedadawaja tuchwilu w sekundźe 3,8 kubiknych metrow wody, zo bychu niski staw Sprjewje zwyšili. To zdźěli Vincent Neumann, přisłušny wěcywobdźěłar zawoda Sprjewja-Nysa Krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow Sakskeje. Tak woteběra wodowy staw spjateho jězora wšědnje wo šěsć centimetrow. Mała Sprjewja pola Kobjelnja je přidatneje wody kubikneho metra na sekundu dla derje pjelnjena. Tak podpěruja wodohospodarjo hatnistwa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND