Za škodu žane narunanje poručenje

štwórtk, 02. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjelči nadpad cyle hinašeho razu su wobydlerjo minjeny pjatk w delanskich Konjecach dožiwili, hdźež je rubježne zwěrjo dwaj jelenjej do smjerće honił. Wčera bě Budyski krajny rada Michael Harig (CDU, 1.wotprawa) tam, zo by z potrjechenymi rěčał. Wón chce nastupajo zatřělenje wjelkow Róžeńčanskeje črjódy ćišć na runinje Zwjazka a Sakskeje přiwótřić.  Foto: Alfons Handrik Wjelči nadpad cyle hinašeho razu su wobydlerjo minjeny pjatk w delanskich Konjecach dožiwili, hdźež je rubježne zwěrjo dwaj jelenjej do smjerće honił. Wčera bě Budyski krajny rada Michael Harig (CDU, 1.wotprawa) tam, zo by z potrjechenymi rěčał. Wón chce nastupajo zatřělenje wjelkow Róžeńčanskeje črjódy ćišć na runinje Zwjazka a Sakskeje přiwótřić. Foto: Alfons Handrik

Před nimale tydźenjom wjelk w Delanach jelenjej do smjerće honił

Konjecy (aha/SN). Minjeny pjatk roz­pra­wjachu Serbske Nowiny wo „struchłej namakance w Konjecach“. Sćelak Radio Lausitz tohorunja samsny dźeń wječor rozprawješe, zo běchu tam wjelki jelenjej do smjerće honili. Tež telewizijny ma­gacin MDR „Um zwei“ je so tomu wutoru z wobšěrnym přinoškom wěnował.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND