Kupać a wudźić njeradźomne

póndźela, 13. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Tony mortwych rybow su minjeny tydźeń­ ze Slěborneho jězora pola Łaza wułójili. Běše-li tam wudźenje a kupanje dotal dowolene, to nětko najprjedy raz radźomne njeje. Potrjechene gmejny, w kotrychž jězor leži, su hižo reagowali a wotpowědne taflički připrawili.

Bjedrichecy (AK/SN). Mrěća rybow w Slěbornym jězoru dla njeměli so tam ludźo najprjedy raz kupać a wudźić. To radźitej strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa a Sakski zarjad krajnych rěčnych zawěrow (LTV). „Ze stron gmejnow su hižo taflič­ki nastajene, kotrež na to skedźb­njeja, zo njeje kupanje radźomne“, zdźěli nowinski rěčnik Budyskeho wokrjesa Peter­ Stange. „Přičiny zahinjenych a na přibrjohu jězora ležacych rybow dla njeměło so tohorunja wudźić.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND