Kóždy swjeći swoju domchowanku

póndźela, 27. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wučomnicy zelenych powołanjow maja najlěpše powołanske šansy. Minjeny pjatk dóstachu woni w Pančicach-Kukowje swoje wuswědčenja a k tomu wjele dobrych pokiwow hosći.

Pančicy-Kukow (SN/BŠe). „Štóž so kóždeje mróčele boji, njemóže so z ratarjom stać“, zwurazni krajny rada Budyskeho wo­krjesa Michael Harig (CDU) pjatk na wuwjazanju wučomnikow zelenych powołanjow ratarskeho wobłuka. Runje lět­sa­ njeje wjedro buram žane kmane wuměnjenja wobradźiło. Woni maja swoju lubu nuzu, z wuskutkami suchoty wobchadźeć. „Ratarjo maja so stajnje dobrych wonkownych faktorow nadźijeć, štož je zawěsće tež dobra šula w priwatnym žiwjenju.“ Runje tak skedźbni krajny rada na to, zo přeje sej z ratarstwa wjac pozitiwnych powěsćow. „Ludźo kupuja swoje zežiwidła we wulkich kupnicach. Zwotkel produkty pochadźeja, je mnohim skerje njewažne.“ Emocionalne reakcije přińdu hakle potom, su-li wudźěłki dróše. Při­wšěm mnozy njewědźa, kajka próca a časa za tajkimi tči.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND