Ze serbskimi nawočemi na přichod hladać

srjeda, 05. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Referent za hospodarske naležnosće Domowiny Pětr Brězan a jednaćel Marko Kowar (wotlěwa) staj na dwudnjowsku konfe rencu „Ouo vadis, Łužica?“ 13. a 14. septembra w Złym Komorowje derje přihotowanej. Foto: SN/Maćij Bulank Referent za hospodarske naležnosće Domowiny Pětr Brězan a jednaćel Marko Kowar (wotlěwa) staj na dwudnjowsku konfe rencu „Ouo vadis, Łužica?“ 13. a 14. septembra w Złym Komorowje derje přihotowanej. Foto: SN/Maćij Bulank

Domowina zarjaduje nětko w septembru konferencu wo strukturnym wuwiću Łužicy

Zwjazk Łužiskich Serbow Domowina widźi trěbnosć, zo so tež Serbja ze struk­turnym wuwićom rozestajeja a wo přichodźe po wudobywanju brunicy­ w serbskim sydlenskim rumje rozmysluja. Hišće w septembru pře­wjedźe tuž dwudnjowsku konferencu „Ouo vadis, Łužica?“ w Złym Komorowje. Bianka Šeferowa je so z referentom za hospodarske naležnosće Domowiny Pětrom Brězanom a z jednaćelom trěšneho­ zwjazka Markom Kowarjom rozmołwjała.

W kooperaciji z Dźěłarnju přichoda Łu­­žica zarjaduje Domowina zhromadnu konferencu wo strukturnym wuwiću. Kak je k tomu dóšło?

P. Brězan: Dźěłarnja dósta nadawk, směrodajny program (Leitbild) za Bra­niborsku a Saksku spisać. W tym zwisku je so­ na Domowinu wobroćiła, hač no­chce w gremiju sobu skutkować a za Serbow tajki program ze serbskim podźělom přidźěłać.

Kak bu mysl zhromadneje konferency zro­dźe­na?

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND