Sonili, reflektowali a kritisce na region zhladowali

srjeda, 19. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Domowiny Dawid Statnik a sobudźěłaćerjo třěšneho zwjazka steja nětko před nadawkom, ideje a nastorki kon ferency wobjednawać. SN/Hanka Šěnec Předsyda Domowiny Dawid Statnik a sobudźěłaćerjo třěšneho zwjazka steja nětko před nadawkom, ideje a nastorki kon ferency wobjednawać. SN/Hanka Šěnec

Hdźe su sylnosće a słabosće Łužicy a što je hladajo na strukturne wuwiće bytostne?

Přednoški a dźěłarnički na konferency wo strukturnym wuwiću Łužicy, kotruž bě Domowina minjeny tydźeń z Dźěłarničku přichoda Łužicy w Złym Komorowje přewjedła, wujewichu zakładne ćeže a rozdźěle w dwurěčnym regionje. Tak stej so Hornja a Delnja Łužica rozdźělnje wuwiłoj a stajeja na zamołwitych wšelake prioritne ćežišća.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Claudia Muntschick z instituta Kreatiwna Sakska rozjimaše z přitomnymi dźěłarnički turizma, kultury a kreatiwneho hospodarstwa tuchwilne ćeže. Hłowna tajka je, zo nimatej Delnja a Hornja Łužica zhromadnu strategiju, region zwičnić. Zhromadne spěchowanske struktury Sakskeje a Braniborskeje su trěbne. Móžny format, hdźe móhli wudźěłki po skićeć, je zhromadna platforma. Wězo dyrbjeli wudźěłki dwurěčnje woznamjenjene być. Zhromadne syće su za zwičnjenje bytostne, při čimž je marketing wažny wobłuk. Inowaciske dźěłarnički móhli wotkryć, kak hodźała so tradicija z modernu zwjazać.
dalši wobraz (2) Serbsku rěč w hospodarstwje zaměstnić je jara ćežko, wšako je hłowny zajim předewzaćow, profitabelnje dźěłać. Serbja pak zamóža z wjacerěčnosću „sól w poliwce“ być, dokelž móža „z rěču do susodneju krajow Pólskeje a Čěskeje mosty twarić“. To serbske w předewzaćach móže potajkim jenož wudospołnjenje być. Zaměr hospodarstwa je wjace firmow do Łužicy wabić, za čož je dobra infrastruktura trěbna, je wuslědk dźěłarnički z Maximilianom Hasackim.
dalši wobraz (3) Komuny maja zamołwitosć za žiwjenjahódnu eksistencu, štož woznamjenja, zo trjebamy serbske pěstowarnje a šule. Tež towaršnostne žiwjenje je ludźom wažne. Zhromadne dźěło serbskich gmejnow móže wobydlerjam wjace poskitkow wunjesć. Samozrozumliwje měła tam serbska rěč zakótwjena być. Kaž moderatoraj dźěłarnički wo zamołwitosći komunow Wolfgang Zettwitz a Katharina Jurkowa dale zwěsćištaj, wobsteji tuchwilu wulki zajim za žiwjenje na wsach.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND