Plahowarjow rybow lětsa wosebje podpěrać

póndźela, 24. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnje karpy sezony ze sakom z hata wućahnyć, je za sakskeho ratarskeho ministra Thomasa Schmidta (CDU, srjedźa) obligatoriski akt. Foto: Bianka Šeferowa Prěnje karpy sezony ze sakom z hata wućahnyć, je za sakskeho ratarskeho ministra Thomasa Schmidta (CDU, srjedźa) obligatoriski akt. Foto: Bianka Šeferowa

Rakecy (SN/BŠe). ,,Podpěrajće rybarjow a kupće rybu“, namołwješe zastupowacy prezident sakskeho rybarskeho zwjazka Georg Stähler zawčerawšim na zahajenju 17. rybowych tydźenjow při Rakečanskim hrodowym haće. Lětsa su zarja­dowanje znowa ze sakskej karpowej sezonu na jednym městnje přewjedli, tak zo je tójšto prominentnych hosći přišło. Na ležownosći Rakečanskeho hrodu je zdobom sakska rybarstwowa šula zaměstnjena a skići z hatami w bliskosći wuběrne móžnosće praksu hnydom na měst­nje dožiwić. Wjedro je plahowarjow ry­bow lětsa chětro poćežowało. Kaž Georg­ Stähler zdźěli, liča lětsa z 30 procentami mjenje wunoška žnjow rybow hač přerěznje. Tuž móhli lońše hubjene žně tónkróć samo stopnjować. Tež wuhlady do klětušeho su špatne, wšako njemó­žachu rybarjo haty a plahowanske připrawy wysokeje temperatury wody dla hišće wułójić. Dawno pak dyrbjała hižo­ nasada do wjetšich basenkow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND