Projektnej lisćinje přihłosowali

wutora, 25. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakska chce w časowej dobje mjez lětom 2018 do 2022 cyłkownje 18 zakładnych projektow zwoprawdźić. Tole podšmórny jednaćel Daniel Just na njedawnym posedźenju zwjazka we Łazu. Radźićeljo jednohłósnje projektnej lisćinje a prioritnym jednanjam přihłosowachu. Kóžde lěto ma so lisćina přepruwować a aktualizować. Za kóždy projekt pak je hišće swójske wothłosowanje radźi­ćelow trěbne.

„Spočatnje smy sej 160 móžnych projektow wobhladali“, Daniel Just rozkładźe. „Kónc meje z radźićelemi wo tym wuradźowachmy. Předewšěm chcemy ideje wěstotneje potrjeby a wjetšim spěchowanjom zwoprawdźić.“ Po šestym ­zarjadniskim zrěčenju mjez Zwjazkom a krajemi su mjenujcy dosć financielnych spěchowanskich móžnosćow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND