Wot połnocy we wěstotnej rezerwje

póndźela, 01. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Blok F Janšojskeje milinarnje LEAG je wot połnocy w tak mjenowanej wě­stot­nej rezerwje, milinowej syći dlěje njepřipinjeny. Za wobhospodarjerja je tój­što­ techniskich a organizatoriskich naprawow trěbnych, zo móhł na krótko­dobny start k zawěsćenju zastaranja Němskeje z milinu přihotowany być. Porno tomu žadatej sej Klimowa alianca Němskeje a Zelena liga, Janšojsku milinarnju bórze dospołnje wotšaltować.

Janšojce/Choćebuz (SN/at). Krok njebě wobdźělenym w Janšojskej milinarni wče­ra lochki, hdyž su něhdźe w 17 hodź. 500megawattowy blok F ze syće wot­pinyli. Z měrnym protestom, k čemuž bě koncernowa zawodna rada namołwiła, přewodźachu sobudźěłaćerjo tule pro­ce­duru. Dalše dźěła běchu trěbne, zo bychu wo połnocy status wěstotneje rezerwy doc­pěli, kaž nowinski rěčnik LEAG w Choćebuzu Thoralf Schirmer zdźěli. „Lěto pozdźišo na samsnym dnju wospjetujemy wotběhi za blok E.“ Móže być, zo je blok F wčera posledni raz mi­linu produkował, njeje-li w přichodnych štyrjoch lětach hotowostneje doby trjeba jón wužiwać. 2022 slěduje doskónčne zawrjenje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND