Z Rusami wo kooperaciji rěčeć

srjeda, 17. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Čorna Pumpa (SN/at). Ruski wopyt přijmje jutře, štwórtk, hospodarska spěchowanska towaršnosć ASG Grodk w Čornej Pumpje. W oblasće Kursk skutkowace předewzaće UltraMol 000 je nowu technologiju za recycling starych wobručow wuwiło a pyta nětko za móžnosćemi, ju na němskich wikach nałožować. Zastupjerjo ruskeje firmy chcedźa łužiskim zajim­cam technologiju zbližić.

Wuslědk recyclinga je jara drobny gumi­jowy granulat najwšelakorišeje zor­nito­sće, a tón hodźi so na přikład w zhotowjenju wobručow dale předźěłać. Pola ASG Grodk hižo wědźa, zo zepěra so mlěće­ granulata na termiske procesy. To je­ nowe porno dotal znatej kryogenej technologiji a ma lěpšinu, zo nastawacy gumijowy granulat swoje prěnjotne kajkosće kaž elastiskosć wobchowa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND