Swětowe mišterstwa lětsa w Kamjencu wotměli

štwórtk, 15. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Johannes Bänsch z Lipska bě Saksku na němskich mišterstwach w Kamjencu zastu pował a skónčnje wurisanje dobył. W běhu wubědźowanja dźěłaše jara koncen trowany a je najlěpši wuslědk zhotowił.  Foto: TSD/art-pix.com/Meiko Janke Johannes Bänsch z Lipska bě Saksku na němskich mišterstwach w Kamjencu zastu pował a skónčnje wurisanje dobył. W běhu wubědźowanja dźěłaše jara koncen trowany a je najlěpši wuslědk zhotowił. Foto: TSD/art-pix.com/Meiko Janke

Kamjenc (SN/BŠe). Swoje rjemjeslniske zamóžnosće dopokazali su dwanaće blidarjow a jedna blidarka zašłe dny na němskich mišterstwach, při čimž je Saksku Johannes Bänsch zastupował. Wotměło je so wubědźowanje lětsa w Kamjenskim powołanskim centrumje, hdźež mějachu optimalne wuměnjenja za organizaciju a přewjedźenje wurisanja pod hesłom „Profijojo něšto zdokonjeja“.

Zjednoćenje blidarjow je napjate wubědźowanje, kotrež su póndźelu w Kamjencu zahajili, přewodźało. W běhu jenož dweju dnjow mějachu wobdźělnicy mebl z drjewa – wosebity pult – zhotowić, při čimž bě njewšědne wužadanje, klasiske zhotowjenske wašnje zapřijeć a wosebite detaile zhotowjeć. Hižo njedźelu běchu w powołanskim centrumje dźěłowe městna wulosowali, prjedy hač mějachu na dwěmaj dnjomaj potom cył­kow­nje 18 hodźin chwile, mebl natwarić. Za to smědźachu wězo dobre wob­stej­nosće powołanskeho centruma wužiwać. Hižo mnohe lěta tam wuspěšnje rjemjeslnikow wukubłuja. Tohorunja poskićuja w centrumje móžnosć, so na drjewoweho technikarja wukubłać dać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND