„Derje, zo to mamy!“ poručenje

štwórtk, 22. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU, srjedźa) je wobdźělnikam busoweje tury po Leaderowej kónčinje Hornjołužiska hola a haty spotorhanje mosta nad Klóšterskej wodu rozkładł. Jedyn to z cyłkownje pjeć projektow w gmejnje, kotrež su z pomocu spěchowanskich pjenjez zwoprawdźili.  Foto: Bianka Šeferowa Wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU, srjedźa) je wobdźělnikam busoweje tury po Leaderowej kónčinje Hornjołužiska hola a haty spotorhanje mosta nad Klóšterskej wodu rozkładł. Jedyn to z cyłkownje pjeć projektow w gmejnje, kotrež su z pomocu spěchowanskich pjenjez zwoprawdźili. Foto: Bianka Šeferowa

Leaderowy program zmóžnja tójšto projektow we wjesnych kónčinach

Rakecy (SN/BŠe). Ze spěchowanjom tak mjenowaneho Leaderoweho programa Europskeje unije za wjesne kónčiny hodźi so mnoho pohibować. Wo tym přeswědčichu so wobdźělnicy regionalneje konferency wutoru w Rakecach, na kotruž bě regionalny management Hornjołužiska hola a haty přeprosył. Wot septembra 2015 do oktobra 2018 běchu zajimcy spěchowanskich pjenjez w času dźesać namołwow 202 projektaj zapodali. Cyłkownje 110 projektow bu skónčnje při­zwolenych, při čimž wučinješe suma ně­hdźe 6,2 milionaj eurow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND