Na wyše jězbne płaćizny so dojednali

štwórtk, 06. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/BŠe). Z busom abo ćahom po puću być so w kónčinje zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska podróši. Přičina toho su wyše wobhospodarjenske kóšty wobchadnych předewzaćow. Jeničce w prěnich dźewjeć měsacach lěta 2018 su so personalne kóšty wo tři procenty a energijowe wo dźewjeć procentow zwyšili.

Jednaćelka towaršnosće Regionalbus Hornja Łužica zwr Andrea Radtke je na wutornym posedźenju ZVON w Budyšinje argumenty wobchadnych předewzaćow radźićelam přednjesła a wo to prosyła, moderatnemu zwyšenju płaćiznow přihłosować, čemuž wotpowědowachu. Po dwěmaj lětomaj konstantnych płaći­znow maja sobujěducy wot klětušeho awgusta přerěznje 4,05 procentow wjace za swoju jězdźenku płaćić. Jednora jězba w měsće so wot nětko 1,50 eurow na 1,60 eurow podróši. W regionalnym wobchadźe maja kupcy tohorunja z podróšenjom wot 1,50 na 1,60 eurow ličić. Płaći­zna tarifoweje jednotki přiběra wot 27 na 29 centow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND