Klětu ma jězor zaso přistupny być

srjeda, 12. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zawrjenje Złokomorowskeho jězora měli hač k zazběhej sezony 2019 zaso zběhnyć, to je turistikarjam jara wažne. W septembrje běchu so tam dźěle njezawěsćeneje kupy zesuwali.

Kamjenc (AK/SN). Złokomorowski jězor z jeho dospołnej wodowej přestrjenju ma hač k sezonje w aprylu 2019 zaso přistupny a wužiwajomny być. Tónle zaměr je předstejićel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Braniborskeje Detlef Wurzler wčera w Kamjencu podšmórnył. „Hižo 4 600 knihowanjow dowolnikow nam předleži, te z Přibrjóžneho hotela njejsu sobu ličene. Wo městnje za čołm smy 90 zrěčenjow wotzamknyli“, rozłoži wón na zhromadźiznje zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje. „Sezona 2019 ma so kaž planowane zahajić. Imagowa škoda za cyłu jězorinu by w padźe wupadnjeneje sezony hewak žałostna była.“ Znajmjeńša dźesać lět by trało tajke zastatki nachwatać, rjekny Wurzler.

13. septembra běchu so dźěle njezawěsćeneje kupy w jězorje zesuwali. Braniborski krajny zarjad za hórnistwo, geolo­giju a surowizny je jón na to zawrěł. Kupać so, płuwać a čołmikować je tam wot toho časa zakazane.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND